Charlie Baker Time Trial 2019

Date Stage Bike Type
2019-05-22 CBTT(Aero) 05-22-2019 A (Aero)
2019-05-22 CBTT(Non Aero) 05-22-2019 NA (Non Aero)
2019-06-12 6:15pmCBTT(Aero) 06-12-2019 A (Aero)
2019-06-12 CBTT(Non Aero) 06-12-2019 NA (Non Aero)
2019-06-19 6:15pmCBTT(Non Aero) 06-19-2019 NA (Non Aero)
2019-06-19 6:15pmCBTT(Aero) 06-19-2019 A (Aero)
2019-06-26 6:15pmCBTT(Non Aero) 06-26-2019 NA (Non Aero)
2019-06-26 6:15pmCBTT(Aero) 06-26-2019 A (Aero)
2019-07-03 6:15pmCBTT(Aero) 07-03-2019 A (Aero)
2019-07-03 6:15pmCBTT(Non Aero) 07-03-2019 NA (Non Aero)
2019-07-10 6:15pmCBTT(Non Aero) 07-10-2019 NA (Non Aero)
2019-07-10 6:15pmCBTT(Aero) 07-10-2019 A (Aero)
2019-07-24 CBTT(Non Aero) 07-24-2019 NA (Non Aero)
2019-07-24 CBTT(Aero) 07-24-2019 A (Aero)

Comments are closed.